Obiective

Obiective

• Editarea unei reviste juridice;

• Elaborarea și editarea de literatură și practică juridică, a unor colecții de acte normative, inclusiv pe domenii de specialitate, alcătuirea de anuare juridice, îndrumare legislative, repertorii legislative și de practică judiciară;

• Strângerea legăturilor cu juriști din alte centre prin organizarea de conferințe, simpozioane, întâlniri cu personalități din lumea dreptului;

• Organizarea de activități cultural și sportive;

• Inițierea și organizarea de cursuri de pregătire și perfecționare în vederea realizării formării continue și a formării profesionale a juriștilor precum și a altor categorii profesionale;

• Organizarea de cursuri și seminarii pentru popularizarea și cunoașterea unor noțiuni de drept, în rândul tinerilor, elevilor sau studenților a celor ce doresc să aibă cunoștințe în acest domeniu;

• Atragerea studenților în drept pentru formarea lor profesională viitoare și pentru participarea lor la activitățile umanitare ale fundației;

• Colaborări cu instituții de învățământ superior;

• Organizarea unor cursuri pentru învățarea sau perfecționarea în domeniul limbilor străine;â • Înființarea unui club al juriștilor;

• Fondarea unei biblioteci juridice;

• Organizarea unor cercuri de studii în diferite ramuri sau discipline ale dreptului;

• Sprijinirea cercetării științifice în domeniul dreptului;

• Valorificarea patrimoniului științei juridice românești, aprofundarea de studii privind istoria, filozofia și logica dreptului;

• Organizarea unor cursuri de retorică pentru tinerii juriști;

• Sprijinirea dezvoltării unor ramuri ale dreptului cum ar fi dreptul mediului, criminologic, drept umanitar etc;

• Înființarea unui institut pentru studierea drepturilor omului și a dreptului mediului;

• Acordarea de premii și burse de studiu pentru juriștii merituoși în promovarea idealurilor fundației precum și altor tineri cu preocupări în diverse domenii de activitate;

• Întrajutorarea socială a juriștilor, a membrilor lor de familie precum și a altor persoane sau familii care reprezintă cazuri sociale, organizarea unor forme de protecție socială și profesională;

• Antrenarea juriștilor pensionari în activități potrivite valorificării experienței acestora.