Asociația "PRO IURE"

Acasă

Prezentarea Asociației

Asociația Internațională Pro Iure este persoană juridică română, înființată în anul 2014 având un scop umanitar, generos și ideal. Ea nu urmărește nici o activitate cu scop lucrativ și nici nu desfășoară activități comerciale specifice societăților comerciale pentru obținerea de profit.

Asociația Internațională Pro Iure nu urmărește scopuri cu caracter lucrativ, fiind nepatrimonială, non-profit, apolitică și neguvernamentală, desfășurându-și întreaga activitate în vederea scopului său umanitar, generos și ideal, pe care și l-a propus prin obiectul ei de activitate, conform voinței fondatorilor.

Conform statutului asociației principalele scopuri ale acesteia sunt:

 • Editarea Revistei ”Curentul Juridic”
 • Organizarea de conferințe, seminarii, workshop-uri pe teme de interes din domeniul dreptului, dar și din alte domenii științifice
 • Acordarea de premii și burse de studiu pentru juriștii merituoși în promovarea idealurilor fundației precum și altor tineri cu preocupări în diverse domenii de activitate
 • Sprijinirea tinerilor fără posibilități materiale în vederea accederii la studiile universitare
 • Promovarea legăturilor între juriști din diferite domenii de activitate
 • Accentuarea sentimentului apartenenței la aceeași asociație profesională, a unei ocrotiri din partea acestei fundații
 • Perfecționarea pregătirii juriștilor și a altor categorii profesionale
 • Colaborarea cu alte centre și instituții de specialitate
 • Întrajutorarea juriștilor, aâ familiilor lor, a altor persoane sau familii care reprezintă cazuri sociale.

Consiliul Director al asociației este format din:

 • Lector.univ.dr. Coman Ramona – președinte
 • Lector.univ.dr. Kajcsa Andrea – membru
 • Lector.univ.dr. Roba Roxana – membru

Directorul executiv al Asociației Internaționale PRO IURE este: Jrs. Vasile-Daniel ȘTEFAN