"PRO IURE" International Association

Cine suntem noi?

Asociația Internațională ”Pro Iure” este o persoană juridică română, de drept privat, fără scop lucrativ, constituită ca for asociativ al specilaiștilor în drept, dar și în alte domenii ale științei, precum medicină, economie, educație, psihologie și altele, în vederea realizării unor obiective și scopuri ideale cuprinse în actele de constituire.

Scopurile noastre...

Promovarea legăturilor dintre juriștii din diferite domenii de activitate, din țară și străinătate, accentuarea sentimentului apartenenței la aceeași asociație profesională, a unei ocrotiri din partea acestei asociații, o mai buna documentare  și informare  de  specialitate,  perfectionarea  pregatirii  juriistilor, colaborarea cu  alte  centre  și institutii de specialitate, întrajutorarea juriștilor și a familiilor lor, precum și a altor categorii socio-profesionale,  promovarea unei ecologii a dreptului pentru formarea  unui drept cu adevarat umanitar

Obiectivele noastre

  1. Acordarea de premii și burse de studiu pentru juriștii și studenții merituoși în promovarea idealurilor asociației, precum și altor tineri cu preocupări in diverse domenii de activitate;
  2. Editarea de publicatii (buletine informative, brosuri,  reviste,  ziare etc.) care să subscrie realizării  scopului  asociației;   
  3. Elaborarea și editarea unor lucrări de literatură și practică  juridică,  a  unor colecții de acte normative, anuare legislative, etc.

Activitățile noastre