Obiectivele asociației

Pentru atingerea scopurilor declarate, Asociația Internațională Pro Iure îsi propune următoarele Obiective: 

 1. Editarea  de  publicații  (buletine  informative,  brosuri,  reviste,  ziare etc.)  care  să  subscrie realizării  scopului  asociației;   
 2. Editarea  și  publicarea  revistei  juridice”Curentul   Juridic”;
 3. Elaborarea  și editarea  de  literatură și practică  juridică,  a umor colecții de acte  normative, inclusiv  pe  domenii  de  specialitate,  ălcătuirea  de  anuare  juridice,  îndrumare  legislative, repertorii  legislative și de practică judiciară;
 4. Strângerea legaturilor cu juriști din alte centre prin organizarea  de conferințe, simpozioane, întâlniri  cu personalități din  lumea dreptului;
 5. Organizarea de activități cultural – sportive;
 6. Inițierea și organizarea de cursuri de perfecționare în  vederea  realizării formării continue și a formării  profesionale  a juriștilor precum și a altor categorii profesionale;   
 7. Organizarea   de  cursuri și seminarii  pentru popularizarea și cunoașterea unor noțiuni de drept, în rândul tinerilor, elevilor sau studenților, a celor ce doresc să aibă cunoștințe în acest domeniu;   
 8. Atragerea studenților în drept pentru formarea  lor  profesională viitoare și pentru  participarea  lor  la  activitățile umanitare  ale asociatiei;   
 9. Colaborări cu  instituții de învățământ superior;  
 10. Organizarea unor cursuri pentru învățarea sau perfecționarea în domeniul limbilor străine;
 11. Înființarea unui club al juriștilor;
 12. Fondarea unei biblioteci juridice; 
 13. Organizarea  unor cercuri de studii în diferite ramuri sau discipline ale dreptului;
 14. Sprijinirea cercetării  știintifice în domeniul dreptului;
 15. Valorificarea patrimoniului știintei juridice românești,
 16. Aprofundarea de studii  privind istoria, filozofia   și logica  dreptului;  
 17. Organizarea  unor  cursuri  de  retorica  pentru  tinerii  juriști;
 18. Înființarea unui centru de studii în domeniul dreptului administrativ, a unui institut pentru studierea drepturilor omului și a dreptului mediului;  
 19. Acordarea de premii și burse de studiu pentru juriștii și studenții merituoși în promovarea idealurilor asociației, precum și altor tineri cu preocupări în diverse domenii de activitate;
 20. Întrajutorarea socială a juriștilor, a membrilor lor de familie precum și a altor persoane sau familii care reprezintă cazuri sociale, organizarea unor forme de protectie sociala și profesionala;
 21. Antrenarea juriștilor pensionari în activități potrivite valorificarii experienței acestora.

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, asociația poate conlucra pe plan educațional, social, economic, etc. cu asociații similare sau instituții din țară și străinătate.